Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo dự tuyển học bổng Vallet năm 2020

         Thông báo dự tuyển học bổng Vallet năm 2020

Phòng CTCT-SV thông báo học bổng từ Ban Điều Hành Quỹ học bổng Vallet về chương trình học bổng Vallet năm 2020 dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh như sau:

I.       Học bổng dành cho sinh viên:

1.      Trị giá học bổng : 19.000.000 đồng/suất.

2.      Đối tượng xét học bổng: sinh viên từ năm thứ 2 trở lên

A.    Điểm trung bình hoc kỳ đạt từ 7.5 trở lên trong 3 học kỳ gần nhất.

B.       Hoặc sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc như có công trình công bố trên các tạp chí quốc tế, có các phát minh, sáng chế được cấp chứng nhận, hoặc có nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng đã được triển khai, ứng dụng.

Lưu ý:

-       Ban điều hành chỉ xét điểm 3 học kỳ chính khóa, không xét điểm học kỳ hè;

-       Đối với sinh viên diện B, điểm trung bình học tập có thể thấp hơn 7.5.

-       Sinh viên chỉ được chọn 1 nhóm để đăng ký xét tuyển học bổng.

Cách tính điểm được trình bày chi tiết trên trang web của Quỹ: http://rvn-vallet.org/. Ban điều hành căn cứ vào điểm số này và hoàn cảnh cụ thể của từng sinh viên để xét chọn.

3.      Hồ sơ dự tuyển :

·           Đơn đăng ký học bổng sinh viên tải tại trang web của Quỹ: http://rvn-vallet.org/

·           Thư giới thiệu bản thân không quá 2 trang A4 về:

+ Các thành tích học tập nổi bật;

+ Hoàn cảnh gia đình, các nỗ lực vượt khó trong học tập và cuộc sống;

+ Dự định trong tương lai.

·        Thư giới thiệu có chữ ký của một thầy cô về năng lực học tập và tư cách đạo đức.

·           Chứng nhận thành tích học tập nổi bật từ năm 2018 nếu có, bao gồm cả chứng chỉ tiếng Anh và tiếng Pháp (đối với SV đã nhận học bổng Vallet 2019 thì chỉ nộp thành tích từ tháng 5/2019 đến nay).

·           Bảng điểm học kỳ I và II năm học 2018 – 2019 và học kỳ I năm học 2019 – 2020.

·           Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (không cần công chứng).

II.   Học bổng dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh:

1.       Trị giá học bổng : 19.000.000 đồng/suất.

2.      Đối tượng xét học bổng:

Học viên Cao học và NCS trong nước (không bao gồm các học viên đã có học bổng đồng hướng dẫn với các trường/viện nước ngoài) có thành tích nghiên cứu tốt và là Cán bộ giảng dạy/ nghiên cứu tại trường.

3.       Tiêu chí tuyển chọn:

·        Chất lượng công bố khoa học. Lưu ý: vì số lượng công trình gửi về Ban điều hành những năm gần đây rất nhiều, do vậy tiêu chí trao học bổng cho thành tích nghiên cứu mạnh của Học bổng Vallet sẽ căn cứ vào danh mục tạp chí thuộc ISI do Viện Thông tin khoa học Hoa Kỳ công bố, đồng thời sử dụng hệ thống xếp hạng tạp chí SCImago để đánh giá, xếp hạng các công trình theo từng lĩnh vực và ngành hẹp.

·        Chất lượng bản tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học (được đánh giá qua nội dung bản tóm tắt, kế hoạch thực hiện)

·        Năng lực nghiên cứu khoa học (được đánh giá qua thư giới thiệu)

4.      Hồ sơ dự tuyển :

·        Đơn đăng ký học bổng tải tại trang web của Quỹ: http://rvn-vallet.org/

·        Tóm tắt đề tài nghiên cứu và kế hoạch thực hiện có xác nhận của cán bộ hướng dẫn

·        Liệt kê danh mục các bài báo hay công trình trọng điểm đã công bố trong 2 năm gần đây (ghi rõ ISI – Q1 hoặc ISI – Q2, chi tiết cách ghi xem hướng dẫn trên trang web học bổng Vallet). Lưu ý: những ứng viên đã nhận học bổng Vallet 2019 chỉ liệt kê công trình từ tháng 5/2019 đến nay.

·        Thư giới thiệu của cán bộ hướng dẫn

·        Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (không cần công chứng).

III.   Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Quy trình nhận hồ sơ và xét học bổng gồm 2 vòng như sau:

- Vòng 1: bắt đầu từ 24/7/2020, ứng viên đăng ký trực tuyến, nhận mã số qua email, nhập điểm và nộp hồ sơ xin học bổng (là tất cả các hồ sơ tại mục 3 dưới định dạng tập tin pdf) online tại địa chỉ trang web http://rvn-vallet.org/. Hạn chót đăng ký trực tuyến là 07/8/2020. Sau vòng 1, ban điều hành sẽ chọn danh sách ứng viên vào vòng 2 và thông báo danh sách về trường. Ban điều hành sẽ trả lời mọi thắc mắc qua email về nộp hồ sơ online trong tuần từ ngày 05/8/2020.

- Vòng 2: bắt đầu từ 14/8/2020, ứng viên có tên trong danh sách được chọn vào vòng 2 sẽ nộp hồ sơ gốc tại trường. Hạn chót nhận hồ sơ gốc là 21/8/2020 (dán MSSV/MSHV bên ngoài hồ sơ, mẫu hồ sơ có thể download tại trang web của quỹ).

Học viên/ nghiên cứu sinh/ sinh viên theo dõi chặt chẽ mọi thông báo trên trang web của quỹ tại địa chỉ http://rvn-vallet.org/. Các thắc mắc vui lòng gửi về địa chỉ email bdh-dh@rvn-vallet.org. Kết quả học bổng sẽ được công bố trên trang web (dự kiến ngày 24/8/2020)