Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo dự tuyển học bổng Toyota năm học 2019-2020

         Thông báo dự tuyển học bổng Toyota năm học 2019-2020

Phòng CTCT – SV có nhận được thông báo dự tuyển học bổng Toyota 2019 – 2020 dành cho sinh viên đang học 2 năm cuối hệ đại học chính quy. Thông tin cụ thể như sau:

1.  Số suất và giá trị học bổng: 09 suất, 6 triệu đồng/suất
2.  Lĩnh vực xét trao học bổng: Sinh viên khoa:    

·        Khoa Cơ khí: 08 suất;

·        Khoa Môi trường & Tài nguyên: 01 suất.

3.  Đối tượng xét cấp học bổng:

·        SV đang học 2 năm cuối hệ đại học chính quy, chưa nhận học bổng nào trong năm học 2019 – 2020;

·        SV có điểm trung bình tích luỹ năm học 2018 – 2019 từ 8.0 trở lên;

·        Đạt kết quả cao trong nghiên cứu khoa học;

·        Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hộ nghèo/cận nghèo hoặc SV là người dân tộc thiểu số.

4.  Cơ hội tư vấn hướng nghiệp sớm cho SV nhận học bổng Toyota năm 2019:

·        Tham gia buổi hướng nghiệp do phòng nhân sự TMV tổ chức.

·        Thực tập tại TMV.

·        Ưu tiên tuyển dụng vào TMV với tối thiểu điểm tiếng Anh TOEIC là 500.

5.  Hồ sơ dự tuyển học bổng:

·        Đơn xin học bổng (sinh viên tự viết);

·        Bảng điểm năm học 2018 – 2019 (bản chính);

·         Bản sao giấy chứng nhận tham gia hoặc đạt giải các kỳ thi quốc gia, quốc tế (nếu có);

·        Bản sao công chứng giấy chứng nhận đạt giải nghiên cứu khoa học (nếu có);

·        Giấy chứng nhận gia đình khó khăn, hộ nghèo/cận nghèo hoặc SV là người dân tộc thiểu số (có xác nhận của địa phương).

6.  Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ :

      Bước 1: SV điền thông tin hồ sơ online theo địa chỉ sau: https://docs.google.com/forms/d/15QlRklmVa5CdoD3BjOy38Ysdi5P-MBQero6x7n9EwH8/edit

     Bước 2: SV nộp hồ sơ gốc về Phòng CTCT-SV (101 A4 hoặc 108 H1) trước 16h00 ngày 12/9/2019 (thứ Năm).