Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo dự tuyển học bổng Toshiba năm 2018

         .

Thông tin chi tiết về học bổng như sau: 

1.      Số lượng và giá trị học bổng:

Năm 2018 (tính từ ngày khai giảng năm học 2018-2019) chương trình học bổng Toshiba sẽ cấp học bổng trong nước cho các học viên thuộc các ngành khoa học, kỹ thuật và các chuyên ngành khác. Các suất học bổng bao gồm:

 • -       05 suất học bổng toàn phần trị giá 200,000 JPY/năm học và 05 suất học bổng bán phần trị giá 100,000 JPY/ năm học.
 • -       Đối tượng được nhận học bổng nói trên là các học viên sẽ hoặc đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ trong năm học 2018.
 • -     Những học viên dự định hoàn tất chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ trước ngày khai giảng năm học 2018 như đã nêu trên, không phải là đối tượng được nhận học bổng của chương trình học bổng Toshiba.
 • -      80% số học bổng sẽ dành cho học viên theo học các chuyên ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Số còn lại dành cho các chuyên ngành khác.

2.      Tiêu chí lựa chọn:

-         Là sinh viên năm cuối của chương trình cử nhân/kỹ sư của ĐHBK với điều kiệnsau:

+Sẽ tốt nghiệp trong năm học 2017 -2018

+ Sẽ nhập học chương trình Thạc sĩ đầu năm học 2018 - 2019

+ Cần có sự xác nhận chính thức cho 02 điều trên

-         Là học viên đang theo học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ của trường

-         Có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế

-         Có thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc

-         Giới hạn tuổi là 27 tuổi đối với học viên đầu vào của chương trình Thạc sĩ và 30 tuổi đối với học viên đầu vào của chương trình Tiến sĩ (ưu tiên cho học viên trẻ tuổi)

-         Trình độ tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học tại các chương trình đào tạo trong nước mà ngôn ngữ dùng trong toàn bộ chương trình đào tạo là tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (không qua phiên dịch)

+ Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật đạt từ các mức điểm sau trở lên: TOEFL iBT 60, TOEIC 600, IELTS 5.5, VNU-ETP 9 (251-275), JLPT N3,…

-         Ưu tiên cho học viên đã nhận học bổng của Toshiba những năm trước

3.      Quy định khác

-        -  Học bổng sẽ bị đình chỉ hoặc hủy bỏ nếu học viên nhận học bổng:

+ Không thể tiếp tục việc học do sức khỏe không đảm bảo.

+ Do giảng viên hướng dẫn nhận thấy việc học tập của học viên không còn thích hợp.

+ Học viên nhận học bổng vi phạm pháp luật.

+ Có gian lận trong hồ sơ xin xét tuyển.

+ Có hành vi xấu đối với ĐHQG HCM và nhà tài trợ Toshiba.

-         -  SV đã nhận học bổng khác trong năm học này thì không được phép nhận học bổng Toshiba.

-         -  SV đã nộp đơn xin học bổng khác cùng lúc với học bổng Toshiba và được chọn trao cả 2 học bổng thì SV chỉ được phép chọn 1 trong 2 học bổng. Nếu chọn nhận học bổng Toshiba thì phải từ chối học bổng khác.

-        -  Trong vòng 6 tháng sau khi nhận học bổng Toshiba, nếu SV nhận thêm nguồn học bổng nào khác thì sẽ không được nhận phần còn lại của học bổng Toshiba.

-         -  SV được nhận học bổng Toshiba phải làm báo cáo giữa năm học về kết quả học tập và nghiên cứu của mình. Báo cáo này cần được sự góp ý và xác nhận về nội dung cũng như về cách trình bày bởi cán bộ hướng dẫn trực tiếp.

4.      Trao học bổng

    Phân nửa giá trị học bổng dự kiến trao vào tháng 10/2018 và phần còn lại sẽ trao tại buổi họp mặt báo cáo giữa kỳ nếu chất lượng của bài thuyết trình và tiến độ nghiên cứu được đánh giá xứng đáng với nguồn học bổng.

5.      Hồ sơ cần nộp (02 bản tiếng Việt và 02 bản tiếng Anh hoặc tiếng Nhật):

 • -        Bìa hồ sơ
 • -         Lý lịch khoa học có dán ảnh và đóng dấu giáp lai
 • -         Mục đích và kế hoạch học tập, chương trình nghiên cứu
 • -         Kết quả học tập nghiên cứu chương trình Sau đại học hoặc kết quả học tập của chương trình đại học (trường hợp học viên đầu vào của chương trình Thạc sĩ)
 • -         Chứng chỉ ngoại ngữ.
 • -         Bằng khen, giấy khen về các thành tích trong học tập và NCKH (nếu có)
 • -         Thư giới thiệu và xác nhận của Giảng viên/Cán bộ hướng dẫn đồng ý hướng dẫn ứng viên về nội dung cũng như cách trình bày bài báo cáo giữa kỳ
 • -         Thư giới thiệu của Ban Chủ nhiệm khoa
 • -         Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình
 • -         Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới và trong nước (nhất là đối với học viên chương trình Tiến sĩ)

6.      Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Học viên nộp hồ sơ xin học bổng trực tiếp tại Phòng CTCT-SV (101 nhà A4) trước 16h00 ngày 7/8/2018 (thứ Ba)