Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

THÔNG BÁO DỰ TUYỂN HỌC BỔNG STF - DÂN ÔN FOODS NĂM HỌC 2017-2018

         Phòng CTCT – SV có nhận thông báo của Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Foundation - STF) và Công ty TNHH Thực phẩm Dân Ôn về việc trao học bổng cho SV trường năm học 2017 – 2018, dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học lực khá – giỏi, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Dương hoặc Bình Phước.

 Sinh viên xem thông báo cụ thể tại đây

 Sinh viên tải mẫu đơn tại đây