Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo dự tuyển học bổng quốc tế NITORI

         Thông báo dự tuyển học bổng quốc tế NITORI

Căn cứ Biên bản thỏa thuận hợp tác của Trường Đại học Bách Khoa và Quỹ học bổng Quốc tế NITORI về triển khai chương trình học bổng NITORI dành cho sinh viên có thành tích học tập giỏi, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình học bổng cụ thể như sau:

1.   Số lượng học bổng: 10 suất.

2.   Giá trị học bổng: 560,400 USD (tương đương 12.829.237 đồng, căn cứ theo tỷ giá ngày chuyển)

3.   Đối tượng nhận học bổng:

-         Sinh viên hệ đại học chính quy;

-         Điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2018-2019 từ 8.0 trở lên;

-         Điểm rèn luyện năm học 2017-2018 đạt từ 80 trở lên;

-         Tham gia tích cực các hoạt động xã hội;

-         Chưa nhận học bổng tài trợ từ đơn vị ngoài nào trong năm học 2018-2019;

-         Chưa nhận lương với tư cách là nhân viên chính thức của bất kỳ công ty nào khác.

4.   Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

-         Đơn xin học bổng (sinh viên tự viết hoặc đánh máy);

-         Sơ yếu lý lịch (không cần công chứng);

-         Bảng điểm chi tiết học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 (do Phòng Đào tạo cấp);

-         Giấy xác nhận điểm rèn luyện năm học 2017-2018;

-         Bản in các hoạt động ngoại khóa đã tham gia;

-         Các giấy tờ ưu tiên khác.

Sinh viên vui lòng để tất cả giấy tờ trong túi đựng hồ sơ (bằng giấy), điền đầy đủ thông tin bên ngoài (Họ tên, MSSV, số điện thoại, email, tên học bổng sinh viên đăng ký tham gia).

5.   Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Sinh viên nộp hồ sơ về P.CTCT-SV (101 nhà A4 hoặc 108 nhà H1) trước 16h00 ngày 19/4/2019 (thứ Sáu)