Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo dự tuyển học bổng Panasonic năm 2021

         Thông báo dự tuyển học bổng Panasonic năm 2021

Căn cứ theo thông báo của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam về việc triển khai chương trình học bổng bậc đại học Panasonic 2021 cho sinh viên, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình học bổng như sau:

1.      Số suất: 15 suất (trên toàn quốc)

2.      Giá trị học bổng: 30.000.000 đồng/năm học.

3.      Đối tượng xét cấp học bổng:

-         Sinh viên (SV) đang học hệ đại học chính quy;

-         Thành tích học tập đáp ứng một trong hai trường hợp sau:

·        Đối với sinh viên giỏi: Điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên.

·  Đối với sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn: Điểm trung bình tích lũy từ 7.0 trở lên. Gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn với tổng thu nhập dưới 42 triệu VND/năm.

-         Sau khi nhận học bổng Panasonic, SV không nhận sự hỗ trợ tài chính (học bổng, tài trợ…) từ bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào.

4.      Hồ sơ dự tuyển học bổng:

-        Đơn xin cấp học bổng (mẫu 1);

-        Thư giới thiệu của Khoa/Trường (theo mẫu 2);

-        Bảng điểm chính thức của tất cả các năm học (có xác nhận của nhà trường);

-        Bản sao có công chứng các văn bằng, giấy khen, giấy chứng nhận các giải thưởng (nếu có);

-        01 (một) bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu;

-        02 (hai) ảnh 4x6 (được chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây).

-        Đối với trường hợp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hồ sơ yêu cầu thêm: giấy tờ chứng minh tổng thu nhập gia đình dưới 42 triệu đồng/ năm (hoặc 3,5 triệu đồng/ tháng) từ địa phương hoặc bản sao có công chứng sổ hộ nghèo/ hộ cận nghèo.

-        Để tải các mẫu đơn, SV vui lòng truy cập vào website:

Mẫu 1: https://bit.ly/3cS2vRI

Mẫu 2: https://bit.ly/3fwCw3Q

5.      Cách thức nộp hồ sơ dự tuyển (một trong hai cách thức sau):

5.1.           Gửi hồ sơ giấy qua đường bưu điện về Văn phòng Học bổng Panasonic Việt Nam theo địa chỉ:

Văn phòng học bổng Panasonic Việt Nam, Công ty TNHH Panasonic Việt Nam

Lô J1-J2, Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 024-3955-0111, số máy lẻ: 1310/1204

5.2.           Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua link: http://bit.ly/hocbongPS  
(nén các tệp theo yêu cầu khi tải lên).

6.      Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 31/5/2021.