Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo lịch phun thuốc diệt muỗi trong khuôn viên trường

         Kính gửi : - Thủ Trưởng Các Đơn Vị - Các Công Đoàn Bộ Phận . Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt là phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu. Phòng CTCT – SV – Trạm y tế phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng Quận 10 đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, sốt xuất huyết do muỗi gây nên.

     Nay Phòng CTCT-SV- Trạm Y Tế thông báo đến Ban Chủ Nhiệm các khoa, Phòng Ban, Trung Tâm, các Công đoàn bộ phận lịch phun thuốc diệt muỗi trong khuôn viên trường vào 16h30 ngày 05 – 06/06/2018 ( thứ 3, thứ 4 ).

      Kính đề nghị Thủ Trưởng các đơn vị, các Công đoàn bộ phận hỗ trợ cho công tác phòng dịch được triển khai tốt.

      Trân trọng kính chào !