Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo dự tuyển học bổng Ninh Thuận năm 2018

         Thông báo dự tuyển học bổng Ninh Thuận năm 2018

Căn cứ công văn số 2142/ĐHQG-CTSV ngày 08/11/2018 của Ban Công tác SV Đại học Quốc Gia Tp.HCM về Chương trình học bổng Ninh Thuận năm 2018, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình học bổng như sau:

1. Số suất: 03 suất

2. Giá trị học bổng: 9.000.000 đồng/ suất

3. Đối tượng nhận học bổng:

-       Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Thuận;

-       Điểm trung bình tích lũy năm học 2017 – 2018 từ 8.0 trở lên;

-       Có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của chính quyền địa phương);

-       Đã tham gia ít nhất 01 hoạt động vì cộng đồng trong năm 2018;

-       Điểm rèn luyện năm học 2017 – 2018 từ 85 điểm trở lên;

-       Ưu tiên sinh viên đang nội trú tại ký túc xá ĐHQG.HCM.

4. Hồ sơ học bổng:

-       Phiếu thông tin cá nhân (theo mẫu), có đóng dấu giáp lai của nhà trường;

-       Bảng điểm năm học 2017 – 2018 (bản chính);

-       Giấy xác nhận điểm rèn luyện năm học 2017 – 2018;

-       Bản sao các giấy khen, chứng nhận về giải thưởng, danh hiệu về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động – phong trào;

-       Giấy xác nhận hộ nghèo hoặc gia đình khó khăn ( xác nhận của chính quyền địa phương);

-       Bản sao chứng minh nhân dân và hộ khẩu thường trú.

5. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

SV nộp hồ sơ về Phòng CTCT-SV (101 nhà A4 hoặc 108 nhà H1) trước 15h30 ngày 27/11/2018 (thứ Ba).