Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo dự tuyển học bổng Nam Long năm học 2019-2020

         Thông báo dự tuyển học bổng Nam Long năm học 2019-2020

Phòng CTCT-SV có nhận được thông tin học bổng từ Tập đoàn Nam Long về việc hỗ trợ học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường.

Chương trình học bổng cụ thể như sau:

1.      Số suất: 20 suất

2.      Giá trị học bổng: 5.000.000đ/suất

3.      Đối tượng xét cấp học bổng:

-         Sinh viên đại học hệ chính quy;

-         Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo/ cận nghèo;

-    Có kết quả học tập từ Trung bình khá trở lên (điểm trung bình năm học 2018-2019 từ 6.5 trở lên);

-    Chưa nhận học bổng nào trong năm học 2019-2020.

4.      Hồ sơ học bổng:

-    Thư xin học bổng gửi Tập đoàn Nam Long trình bày cụ thể hoàn cảnh gia đình, thông tin cá nhân sinh viên (sinh viên tự viết tay hoặc đánh máy);

-         Bảng điểm năm học 2018 – 2019 (bản chính);

-    Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình thuộc diện hộ nghèo,hộ cận nghèo hoặc giấy xác nhận khó khăn của chính quyền địa phương;

5.      Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

 SV vui lòng nộp hồ sơ trực tiếp về Phòng CTCT-SV (101 nhà A4) trước 11h00 ngày 18/9/2019 (thứ Tư).