Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

THÔNG BÁO DỰ TUYỂN HỌC BỔNG KUMHO ASIANA NĂM HỌC 2017-2018

         Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana được thành lập vào ngày 6/12/2007 với mục đích đào tạo nhân tài và phát triển văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam. Trong 10 năm hoạt động vừa qua, Quỹ đã tiến hành trao học bổng cho hơn 1400 sinh viên Việt Nam. Năm 2017, Quỹ tiếp tục triển khai cấp học bổng cho tân sinh viên vượt khó, học giỏi. Thông tin chi tiết về học bổng như sau

 Vui lòng xem thông báo tại đây

 Tải mẫu lý lịch sinh viên tại đây

Tải mẫu đơn xin tài trợ học bổng tại đây