Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo dự tuyển học bổng JUKI năm học 2017-2018

         Theo bản thỏa thuận ghi nhớ giữa trường và Công ty TNHH Juki Việt Nam về việc trao học bổng cho SV trường, Phòng CTCT-SV kính đề nghị Khoa hỗ trợ thông báo thông tin học bổng Juki cho SV được biết, cụ thể như sau: 1. Số suất và mức học bổng: 10 suất, 5.000.000 đồng/suất 2. Điều kiện nhận học bổng Sinh viên năm 3 (K2015) các ngành: - Điện – Điện tử (ưu tiên các ngành: Điện tử, Tự động) - Cơ khí (ưu tiên các ngành: Cơ điện tử, Thiết kế máy, Dệt may)

 SV xem thông báo tại đây