Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo dự tuyển học bổng Hessen năm học 2017-2018

         ...

 Phòng CTCT – SV có nhận thông báo từ Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh về chương trình học bổng Hessen năm học 2018 - 2019. Chương trình học bổng cụ thể như sau:

1.   Trị giá mỗi suất:  216 Euro/suất

2.   Số lượng học bổng: 02 suất

3.   Đối tượng nhận học bổng:

-         Sinh viên có điểm học tập học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 từ 7.5 trở lên;

-         Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc con thương binh, liệt sỹ, dân tộc thiểu số;

-         Tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, giao thông hoặc các hình thức khác;

-         Chưa nhận học bổng của bất kì tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị tài trợ nào trong năm học 2018 – 2019.

4.   Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

-         Tờ khai thông tin cá nhân theo mẫu

-         Bảng điểm học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 (bản chính);

-         Giấy chứng nhận các hoạt động CTXH đã thực hiện;

-         Giấy chứng nhận kết quả học tập (theo mẫu);

-         Các giấy tờ minh chứng kèm theo.

5.   Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Sinh viên nộp hồ sơ về P.CTCT-SV (101 nhà A4 hoặc 108 nhà H1) trước 16h00 ngày 20/8/2018 (thứ Hai)