Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo dự tuyển học bổng GOLF Bách Khoa Tp.HCM

         .

Phòng CTCT-SV có nhận được thông tin của Câu lạc bộ GOLF Bách Khoa Tp.HCM về việc trao học bổng cho sinh viên (SV) có hoàn cảnh khó khăn nhưng có kết quả học tập khá trở lên. Theo yêu cầu của Câu lạc bộ, 48 suất học bổng được trao sẽ phân bổ đều cho 11 Khoa và 01 Trung tâm. Vì vậy, để có thể xét chọn được những SV thật sự khó khăn và cần được hỗ trợ, Phòng CTCT-SV kính đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Trung tâm xét chọn và đề cử 06 SV nhận học bổng GOLF Bách Khoa Tp.HCM, cụ thể như sau:

1.   Giá trị học bổng: 5 triệu đồng/suất

2.   Tiêu chí xét học bổng:

-         SV có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nếu SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự hỗ trợ kịp thời mà không có xác nhận của địa phương, thì Khoa, Trung tâm có thể xét chọn dựa theo hoàn cảnh thực tế của SV (có thể tham khảo Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự lớp).

-         Điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 từ 6.5 trở lên.

-         Những SV được Khoa đề cử chưa từng nhận học bổng của Câu lạc bộ Bách Khoa Tp.HCM năm học 2018 – 2019.

3.   Hồ sơ đề cử SV bao gồm:

-         Công văn đề cử của Khoa, Trung tâm;

-         Đơn xin học bổng (SV tự viết, trình bày rõ lý lịch bản thân, hoàn cảnh gia đình, nỗ lực học tập);

-         Bảng điểm toàn khóa (do Phòng Đào tạo cấp);

-         Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, giấy xác nhận gia đình khó khăn hoặc những giấy tờ minh chứng khác chứng minh gia đình đang gặp khó khăn, không đủ khả năng trang trải học tập;

Phòng CTCT-SV kính mong Ban chủ nhiệm Khoa, Trung tâm hỗ trợ lựa chọn sv phù hợp và gửi đề cử cho Phòng trước ngày 08/6/2020 (thứ Hai) để Phòng tổng hợp và gửi đơn vị tài trợ xét duyệt danh sách cuối cùng.

Thông tin chi tiết về học bổng, SV xem tại đây.