Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo dự tuyển học bổng Đồng hành học kỳ 1 năm học 2018-2019

         Thông báo dự tuyển học bổng Đồng hành học kỳ 1 năm học 2018-2019

I.          Giới thiệu về Quỹ học bổng Đồng Hành:

Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần các bạn sinh viên, học sinh ở Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2017-2018, quỹ đã trao được hơn 300 suất học bổng cho các sinh viên các trường đại học và các em học sinh lớp 12 ở Thừa Thiên Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Trong học kì I năm học 2018-2019, Đồng Hành muốn tiếp tục tiến bước cùng các bạn học sinh sinh viên Việt Nam thông qua các suất học bổng của mình.

 

II.       Học bổng Đồng Hành:

1.   Phạm vi: Chương trình học bổng Đồng Hành được thực hiện tại các trường đại học sau:

- Đại học Bách khoa Hà Nội

- Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

- Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

- Đại học Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội

- Đại học Vinh

- Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng

- Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng

- Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng

- Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng

- Đại học Bách khoa, ĐHQG TP Hồ Chí Minh

- Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP Hồ Chí Minh

- Đại học Kinh tế - Luật, DDHQG TH Hồ Chí Minh

- Đại học Giao thông Vận tải cơ sở 2

- Đại học Đà Lạt

- Đại học Cần Thơ

2.   Điều kiện đối với sinh viên:

- là sinh viên năm thứ nhất hoặc năm thứ hai tại các trường trong danh sách trên,

- có hoàn cảnh gia đình khó khăn,

- đạo đức tốt và học lực từ khá trở lên.

3.   Giá trị học bổng:

Trong học kỳ I năm học 2018-2019, giá trị một suất học bổng Đồng Hành là: 3.000.000 – 4.000.000 đồng / suất.

Các bạn đã được xét trao học bổng những lần trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ để được xét trao học bổng trong học kỳ này nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

4. Sinh viên cam kết gửi kết quả học tập của hai kì học tiếp theo cho Đồng Hành sau khi nhận được học bổng.

 

III.    Hồ sơ và thủ tục:

-          Hồ sơ trực tuyến: Truy cập vào trang web donghanh.net, mục “Nộp hồ sơ trực tuyến” và hoàn thành hồ sơ trước 23h59 ngày 17/10/2018.

 

Hồ sơ cho hình thức trực tuyến được thực hiện bằng cách truy cập trực tiếp vào trang web donghanh.net, mục “Nộp hồ sơ trực tuyến”.

 

IV.    Lịch nhận hồ sơ và phỏng vấn:

-          Sinh viên thực hiện hồ sơ theo hình thức trực tuyến cần hoàn thành trước 23h59 ngày 17/10/2018.

-          Kết quả được thông báo tại các trường và tại trang web donghanh.net dự kiến vào ngày 3/12/2018.

-        Lễ trao học bổng dự kiến được tổ chức trong tháng 1/2019.

 

V.       Liên hệ:

Các bạn sinh viên có thể gửi thắc mắc của mình tới contact@donghanh.net, hoặc liên hệ với Đồng Hành Sài Gòn thông qua facebook tại địa chỉ https://www.facebook.com/groups/DongHanhSaiGon/