Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo dự tuyển học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2021 - 2022

         Thông báo dự tuyển học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2021 - 2022

Theo công văn số 08-2021/LSTF ngày 14/4/2021 của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting (nay gọi là Quỹ HTCĐ Đinh Thiện Lý), Phòng CTCT – SV thông báo chương trình Học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2021 – 2022 như sau:

1.      Số suất: 14 suất.

2.      Đối tượng xét nhận học bổng: Sinh viên (SV) có hoàn cảnh khó khăn và có điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 từ 7.0 trở lên.

3.      Giá trị học bổng: 14.000.000 đồng/ suất

Học bổng được chia làm hai học kỳ, mỗi học kỳ là: 1.400.000 đồng/tháng x 5 tháng = 7.000.000 đồng, SV được nhận học bổng học kỳ 1, nếu có thành tích học tập tốt và có tham gia công tác xã hội trong học kỳ đó thì được xét hưởng tiếp học bổng của học kỳ 2 là 7.000.000 đồng.

4.      Hồ sơ xin cấp học bổng gồm:

-        02 Đơn xin cấp học bổng: 01 bản tiếng Anh và 01 bản tiếng Việt có dán hình. Đề nghị SV điền đầy đủ các hạng mục trong đơn mẫu;

-        01 Thư bày tỏ nguyện vọng bằng tiếng Anh;

-        01 Bảng điểm học tập học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 (bản chính do Phòng Đào tạo cấp);

-        Giấy xác nhận điểm rèn luyện năm học 2019 – 2020 (ngoại trừ khóa 2020);

-        Giấy chứng nhận hộ nghèo/ hộ cận nghèo hoặc giấy xác nhận gia đình khó khăn,;

-        02 Thư giới thiệu của 2 thầy cô của trường;

-        Giấy xác nhận hoạt động ngoại khóa (có xác nhận của nhà trường hoặc xác nhận của đơn vị tổ chức);

-        Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

Lưu ý:

-        SV tốt nghiệp năm 2021 không được tham gia xét học bổng lần này.

-        Tất cả giấy tờ bỏ vào bìa hồ sơ, bên ngoài ghi rõ họ tên, MSSV, lớp, khoa, số điện thoại, ghi rõ các giấy tờ kèm theo theo thứ tự bên trong.

-        Các SV nhận học bổng học kỳ 1 (2020 – 2021) vào cuối tháng 02/2022 phải nộp bảng điểm và giấy xác nhận có tham gia công tác xã hội học kỳ 1. Các SV có thành tích không đạt, Quỹ sẽ ngưng xét phát phần học bổng học kỳ 2.

-        Các hạng mục trong hồ sơ xin cấp học bổng, nếu có thể (tùy theo từng hạng mục và khả năng cho phép) được thực hiện bằng tiếng Anh.

-        Tiền học bổng sẽ được chuyển hàng tháng cho SV thông qua ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank). Sinh viên tự mở tài khoản tên mình và gửi số tài khoản về cho Quỹ.

-        SV vui lòng cung cấp số tài khoản ngân hàng VCB để Quỹ chuyển tiền khi được xét cấp học bổng gồm: họ tên, số tài khoản, chi nhánh).

5.      Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: SV thực hiện đầy đủ 2 bước sau

Bước 1: SV đăng ký hồ sơ học bổng online theo đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwau7Hws17g9czT_UbM71u4dPX1QGs8fGtBZLGQIbZIuV_BQ/viewform

Bước 2: SV nộp hồ sơ về Phòng CTCT-SV (101 nhà A4 hoặc Khu hành chính – cơ sở Dĩ An) trước 11h00 ngày 12/5/2021 (thứ Tư).