Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo dự tuyển học bổng công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 năm học 2018 – 2019.

         Thông báo dự tuyển học bổng công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 năm học 2018 – 2019

Phòng CTCT – SV có nhận được thông báo dự tuyển học bổng của công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 năm học 2018 – 2019 dành cho sinh viên khoa Điện – Điện tử, khoa Cơ khí, khoa Kỹ thuật Xây dựng đang học 2 năm cuối (K2015, K2016), cụ thể như sau:

1.  Số suất và giá trị học bổng: 10 – 15 suất, 02 triệu đồng/tháng/suất

2.  Đối tượng xét cấp học bổng:

·        SV khoa Điện – Điện tử, khoa Cơ khí, khoa Kỹ thuật Xây dựng đang học 2 năm cuối hệ đại học chính quy, chưa nhận học bổng nào trong năm học 2018 – 2019;

·        SV có điểm trung bình tích luỹ năm học 2017 – 2018 từ 7.0 trở lên;

·        Điểm rèn luyện năm học 2017 – 2018 từ 80 điểm trở lên;

·        Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hộ nghèo/cận nghèo hoặc SV là người dân tộc thiểu số.

3.  Hồ sơ dự tuyển học bổng:

·        Đơn xin học bổng (sinh viên tự viết);

·        Bảng điểm năm học 2017 – 2018 (bản chính do P.ĐT cấp);

·        Giấy xác nhận điểm rèn luyện năm học 2017-2018 (do P.CTCT-SV cấp);

·        Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

4.  Yêu cầu: SV được nhận học bổng sẽ làm việc tại công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 tối thiểu 3 năm.

5.  Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ :

     SV nộp hồ sơ về Phòng CTCT-SV (101 A4 hoặc 108 H1) trước 15h00 ngày 26/10/2018 (thứ Sáu).