Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo dự tuyển học bổng CNCF năm học 2017-2018

         Theo đề nghị của Hiệp hội Christina Noble Children’s Foundation (CNCF) về việc hỗ trợ cấp học bổng cho sinh viên học khá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình học bổng như sau

 SV xem thông báo cụ thể tại đây và điền thông tin ứng tuyển theo đường link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WHXbV8Poz9Bg718WrmemNoPI9xq1bfWGmlKLlqLoJxY/edit?usp=sharing