Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo dự tuyển học bổng CHEER SAIC năm 2018

         ....

Thông tin chi tiết về học bổng như sau:

1.      Giá trị học bổng: tổng giá trị 44.600.000 đồng/ 5 suất

2.      Đối tượng: Ứng viên phải thoả các điều kiện sau:

-         Là sinh viên đang học chương trình đại học hệ chính quy;

-         CÓ tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp trường trở lên;

-         Điểm trung bình tích lũy học tập từ 7.5 trở lên.

3.      Hồ sơ gồm:

-         Đơn đăng ký học bổng(theo mẫu);

-         02 thư giới thiệu;

-         Bảng điểm từ năm thứ nhất đến nay (bản chính có xác nhận của trường);

-         Bản tóm tắt đề tài nghiên cứu đang thực hiện;

4.      Thời gian nộp hồ sơ:

      SV vui lòng nộp hồ sơ về Phòng Công tác Chính trị - SV (101 nhà A4) trước 16h30 ngày 27/7/2018 (thứ Sáu).