Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo dự tuyển học bổng CDI năm học 2018-2019

         Phòng CTCT – SV có nhận thông báo từ Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh và Quỹ học bổng CDI về chương trình học bổng dành cho sinh viên ngành cầu đường năm học 2018 - 2019.

Chương trình học bổng cụ thể như sau:

1.   Số lượng học bổng: 5 - 7 suất

2.   Đối tượng nhận học bổng:

-         Sinh viên có điểm học tập học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 từ 7.0 trở lên;

-         Hoàn cảnh gia đình khó khăn;

-         Tham gia các hoạt động xã hội;

-         Chưa nhận học bổng của bất kì tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị tài trợ nào trong năm học 2018 – 2019.

3.   Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

-         Đơn xin học bổng (SV tự viết)

-         Bảng điểm học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 (bản chính);

-         Giấy chứng nhận các hoạt động CTXH đã thực hiện;

-         Các giấy tờ minh chứng kèm theo.

4.   Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Sinh viên nộp hồ sơ về P.CTCT-SV (101 nhà A4 hoặc 108 nhà H1) trước 16h00 ngày 22/8/2018 (thứ Tư)