Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo điều chỉnh lịch sinh hoạt công dân định kỳ đợt 1 năm học 2018-2019 của SV Khoa Môi trường & TN, CNVL và KH&KTMT khóa 2016

         .

 Phòng CTCT-SV thông báo điều chỉnh lịch sinh hoạt công dân định kỳ đợt 1 năm học 2018-2019 của khóa 2016: khoa Môi trường và Tài nguyên (MO); Công nghệ vật liệu (VL) và Khoa học và kỹ thuật máy tính (MT) học tại Hội trường A5 (HTA5) cơ sở Lý Thường Kiệt chuyển sang học tại Hội trường Nhà điều hành Đại học Quốc gia (HT ĐHQG) - Linh Trung - Thủ Đức. Lịch điều chỉnh như sau:

   

Khoa

Lịch cũ

Lịch mới

MT16

Chiều 26/8 - HTA5

Sáng 16/9/2018 - HT ĐHQG

VL16

Sáng 08/9 - HTA5

Sáng 15/9/2018 - HT ĐHQG

MO16

 Chiều 08/9 - HTA5

Chiều 15/9/2018 - HT ĐHQG

   Lưu ý: Lớp MT16 tài năng vẫn học tại Hội trường A5 - Cơ sở Lý Thường Kiệt chung với lịch học MT17TN vào chiều ngày 26/8/2018.