Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo danh sách SV vắng và học trái buổi SHCD định kỳ đợt 2 năm học 2016-2017

         ...

Sau thời gian xem xét và xử lý, Phòng CTCT-SV thông báo danh sách SV vắng tham gia Sinh hoạt công dân định kỳ đợt 2 năm học 2016 - 2017 và danh sách SV có đi học nhưng đi trái buổi quy định được cập nhật đến ngày 24/2/2017.

Những SV nào có tham gia buổi học nhưng có tên trong danh sách vắng hoặc những SV tham gia đúng buổi nhưng bị điểm danh trái buổi vui lòng đem theo phiếu điểm danh đến Phòng CTCT-SV (101 nhà A4 hoặc 108 nhà H1) để phản hồi.

Hạn chót phản hồi đến hết ngày 10/3/2017.

Danh sách SV vắng tham gia SHCD định kỳ vui lòng xem tại đây.

Danh sách SV điểm danh trái buổi xem tại đây.

Trân trọng thông báo.