Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo danh sách SV K2013, K2014, SV BDCN K2015 không tham gia SHCD cuối khóa

         ..

Theo công văn số 166/ĐHBK-CTCT-SV ngày 11/9/2017 của Phòng CTCT – SV về việc tổ chức đợt sinh hoạt công dân (SHCD) cuối khóa cho 7.138 sinh viên (SV) K2013, K2014, SV BDCN K2015 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, sau thời gian tổ chức vào ngày 23, 24, 30/9 và ngày 07/10/2017, Phòng CTCT – SV thống kê số lượng SV K2013, K2014, SV BDCN K2015 không tham gia SHCD cuối khóa là 299 SV (tính đến ngày 12/10/2017). (CV thông báo)

Theo quy định, SV không tham gia SHCD cuối khóa, lớp tư vấn và hướng nghiệp cho sinh viên cuối khóa thì xem như chưa hoàn tất thủ tục tốt nghiệp, trừ 25 điểm ở mục 2: ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế, quy định của nhà trường(Quyết định số 1381/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 10/6/2016 về việc Quy định sinh viên tham gia tuần SHCD).

Phòng CTCT – SV kính đề nghị Khoa/ Trung tâm hỗ trợ thông báo cho SV được biết và trường hợp sai sót (nếu có). SV vui lòng phản hồi về Phòng CTCT – SV (C. Vân) trước 10g00 ngày 24/11/2017 (thứ Sáu). Sau thời gian trên, Phòng sẽ chuyển danh sách SV cho Phòng Đào tạo để xử lý theo quy định.

SV xem danh sách cụ thể tại đây