Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo bổ sung thu BHYT cho SV K2016 năm 2017

         Phòng CTCT–SV thông báo điều chỉnh thu bổ sung Bảo hiểm Y tế (BHYT) sinh viên khóa 2016. Cụ thể như sau:

Kính gửi: Ban Chủ Nhiệm Các Khoa

Theo công văn số 183/ĐHBK-CTCT-SV ngày 23/9/2016 của Phòng CTCT-SV về việc thu bảo hiểm sinh viên năm học 2016-2017. Phòng CTCT–SV thông báo điều chỉnh thu bổ sung Bảo hiểm Y tế (BHYT) sinh viên khóa 2016. Cụ thể như sau:

Trong đợt nhập học, sinh viên Khóa 2016 đã đóng tiền Bảo hiểm:

-          BHYT: 115.000đ/3 tháng (thẻ có giá trị từ ngày 01/10/2016 – 31/12/2016).

-          BHTN: 40.000đ/15 tháng (thẻ có giá trị từ ngày 01/09/2016 – 31/12/2017).

Do đó theo kế hoạch thu bảo hiểm năm 2017, sinh viên K2016 tiếp tục đóng thêm BHYT.

-          BHYT: 457.500đ/12 tháng (thẻ có giá trị từ ngày 01/01/2017 - 31/12/2017).

-          BHTN: Sinh viên không đóng (vì đã đóng tiền trong đợt nhập học).

Thời gian và địa điểm thu:

-          Trạm y tế trường - cơ sở 1 (Nhà B7):

Sáng: 08h00 – 11h00                                              Chiều:      13h00 – 16h00

-          Trạm y tế trường - cơ sở 2 (Phòng 209 nhà H1):  

Sáng: 08h00 – 11h00                                              Chiều:      13h00 – 15h00

-          Mẫu đăng ký các lớp nộp cho Trạm y tế như sau :

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM

Năm học : 2016 – 2017       Khóa :                          Khoa :                              Lớp :       

STT

MSSV

HỌ VÀ

TÊN

NGÀY THÁNG NĂM SINH

NỮ

SỐ CMND

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ THEO CMND

BHYT

Mà BV

ĐK NƠI KCB BĐ

457.500

lớp trưởng làm theo ví dụ sau :

theo vần A,B,C

định dạng  text

 

định dạng  text

    

1

21300234

Nguyễn Thị

An

27/01/1993

x

025438276

516 Bà Hạt, P.8, Q.10, TP.HCM

x

027

BV  Quận 10

            

       Tổng số SV đăng ký : …………. SV.

*    BHYT : 457.500đ  x  …………… sv  = …………..……….. đ

Tổng cộng : ……...……………… đ

                                                                                            Ngày         tháng        năm  2016

Người Giao ( ký ghi họ tên, MSSV, số điện thoại )                                              Người nhận       

                                                                                   

       -    Để tránh trường hợp sai thông tin trên thẻ BHY: danh sách lớp phải chính xác, đầy đủ về MSSV, họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số chứng minh nhân dân, nơi đăng ký thường trú theo chứng minh nhân dân, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, mã bệnh viện.

-          Danh sách đăng ký đánh máy vi tính, in thành 02 bản, nộp kèm file excel 2010.

-          Trạm Y Tế chỉ nhận danh sách lớp do lớp trưởng nộp, không nhận và thu Bảo hiểm của từng cá nhân. Quá thời hạn nộp danh sách, Trạm y tế sẽ tạm ngưng giải quyết.

Lịch Thu BHYT các khóa như sau:

vKhóa 2016 từ ngày 09/11 - 10/11/2016 (02 ngày) gồm các khoa:

   Ngày 09/11/2016 (thứ 4):

+ Sáng : Khoa Cơ Khí, Bảo dưỡng Công nghiệp, Địa Chất - Dầu Khí, Xây Dựng.

+ Chiều : Khoa Kỹ Thuật Máy Tính, Công Nghệ Vật Liệu, Quốc Tế.

   Ngày 10/11/2016 (thứ 5):

 + Sáng : Khoa Điện - Điện Tử, CT Tiên Tiến, Giao Thông, Quản Lý Công Nghiệp.

 + Chiều : Khoa Kỹ Thuật Hóa Học, Môi Trường, Việt Pháp, Khoa Học Ứng Dụng.

     Lưu ý

-          Sinh viên ở KTX. Hòa Hảo đóng tiền BHYT tại KTX.Hòa hảo.

-          Sinh viên ở KTX.ĐHQG đóng tiền BHYT tại KTX.ĐHQG.

-          Sinh viên đã có thẻ Bảo hiểm địa phương còn giá trị sử dụng trong năm 2017 photo: thẻ BHYT, thẻ Sinh viên và giấy CMND nộp cho Trạm y tế để xác nhận là có tham gia BHYT.

-            Sinh viên không tham gia BHYT sẽ tạm dừng học 01 học kỳ kế tiếp (theo Quyết định số 2116/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 22/08/2016 của Hiệu trưởng ban hành qui định y tế học đường.)

Để thuận lợi trong việc thu bảo hiểm Sinh viên Khóa 2016, Phòng CTCT-SV kính đề nghị Khoa hỗ trợ thông báo cho Giáo viên Chủ nhiệm, Sinh viên các lớp được biết, tham gia bảo hiểm đầy đủ.

Trân trọng kính chào.

                                                                                               

                                                                                                             TRƯỞNG PHÒNG CTCT – SV

 

              Nơi nhận:                                                                                                 (   Đã ký   )

-          Như kính gửi;

-          Lưu CTCT-SV.                                                                      

 

                                                                                                                             Võ Tấn Thông