Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo bổ sung đăng ký thông tin làm thẻ bảo hiểm trong đợt gia hạn thẻ bảo hiểm

         Theo công văn số 94/ĐHBK-CTCT-SV ngày 16 tháng 05 năm 2019 của Phòng CTCT - SV về việc gia hạn thẻ BHYT-BHTN sinh viên năm 2019. Và thực hiện công văn số 969/BHXH-QLT ngày 09 tháng 05 năm 2019 của BHXH về việc thực hiện quy chế cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia theo quyết định số 346/QĐ-BHXH.

Phòng CTCT – SV thông báo bổ sung về việc đăng ký thông tin để làm thẻ bảo hiểm như sau: (tải thông báo tại đây)

Sinh viên sau khi đăng ký thông tin trong ứng dụng MyBK và hoàn tất thanh toán tiền bảo hiểm y tế trong ứng dụng BKPay phải thực hiện việc tra cứu mã số BHXH trong trang web BHXH Việt Nam https://www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu .

-      Sau khi tra cứu thấy mã số BHXH trùng khớp thông tin về họ tên, ngày sinh, giới tính, tnh/huyện/xã nơi khai sinh hoặc chưa có mã số BHXH thì sinh viên kê khai đy đủ thông tin vào mẫu TK1-TS và phụ lục thành viên hộ gia đình.

-      Tờ khai TK1-TS đăng trên web Phòng CTCT-SV hoặc đến Trạm y tế tại cả 2 cơ sở để lấy tờ khai có sẵn. (tải mẫu TK1-TS tại đây)

-      Sau khi điền đầy đủ thông tin vào tờ khai và phụ lục thành viên hộ gia đình, sinh viên nộp lại cho Trạm y tế từ ngày 23/05/2019 đến hết ngày 14/06/2019 tại cả 2 cơ sở.

-      Nếu sinh viên không kê khai đầy đủ thông tin vào mu TK1-TS và phụ lục thành vn hộ gia đình thì cơ quan BHXH sẽ không làm thẻ BHYT cho sinh viên, những trường hợp này Trạm y tế sẽ trả lại tiền cho sinh viên đã đóng.

Mọi thắc mắc liên quan về BHYT sinh viên liên hệ trực tiếp tại Trạm Y tế trường nhà B7 hoặc phòng Y tế CS2 - 209H1.

Phòng CTCT-SV kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên tham gia bảo hiểm đầy đủ.

         Trân trọng kính chào.