Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

TB KSK ra trường cho sinh viên K.2013, K.2014 và BBDCN K.2015

         Theo Quyết định số 2116/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 22/08/2016 của Hiệu trưởng ban hành qui định y tế học đường và công văn số 215 /ĐHBK – CTCT - SV do Ban Giám Hiệu ký ngày 17/11/2017 về việc khám sức khỏe ra trường cho sinh viên cuối khóa năm 2017.

Để thực hiện tốt việc khám sức khoẻ theo quy định của nhà trường, Phòng CTCT – SV - Trạm y tế phối hợp với Công ty TNHH Y khoa Quốc tế Chung minh tổ chức đợt khám sức khoẻ cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp Khoá 2013, 2014 và Bảo dưỡng Công nghiệp Khóa 2015.

Sinh viên không khám sức khoẻ cuối khóa sẽ được xem là chưa hoàn tất thủ tục nhận bằng tốt nghiệp. (công văn đính kèm.)

Nay Phòng CTCT-SV thông báo lịch khám sức khỏe như sau:

-        Thời gian  khám: ngày 13 - 17 / 12 / 2017 ( 05 ngày )

  + Buổi sáng  :   07h00 -  11h00

  + Buổi chiều :   13h00 -  16h00

-        Địa điểm khám: Trạm y tế ( nhà B7 ).

-        Lệ phí khám : 30.000 đ / SV

-        Lịch khám cụ thể như sau:

+  Ngày 13/12/2017 ( thứ 4 ) gồm các khoa của Khóa 2013:

             . Buổi sáng khoa : Khoa Cơ khí, KH & KT Máy Tính, Địa Chất & Dầu Khí.

             . Buổi chiều khoa : Kỹ thuật Xây Dựng, Kỹ Thuật Giao Thông.

+  Ngày 14/12/2017 ( thứ 5 ) gồm các khoa của Khóa 2013:

 . Buổi sáng Khoa : Điện – Điện tử, Khoa Học Ứng Dụng, Môi Trường.       

             . Buổi chiều Khoa :Quản Lý Công Nghiệp, Công Nghệ Vật Liệu, Kỹ Thuật Hóa Học.

Ngày 15/12/2017 ( thứ 6 ) gồm các khoa của Khóa 2014:

 . Buổi sáng khoa : Khoa Cơ khí , Địa Chất & Dầu Khí.

             . Buổi chiều khoa : Kỹ thuật Xây Dựng, Kỹ Thuật Giao Thông.

Ngày 16/12/2017 ( thứ 7 ) gồm các khoa của Khóa 2014:

. Buổi sáng Khoa : Điện – Điện tử, Khoa Học Ứng Dụng, Môi Trường.

           . Buổi chiều Khoa: Quản Lý Công Nghiệp, Công Nghệ Vật Liệu, KH & KT Máy Tính.

Ngày 17/12/2017 ( chủ nhật ) gồm các khoa:

             . Buổi sáng khoa : Kỹ Thuật Hóa Học K.2014, Bảo Dưỡng Công Nghiệp khóa 2015.

             . Buổi chiều khoa : Đào Tạo Quốc Tế K.2013 - 2014.

Để thuận lợi cho sinh viên đến khám sức khỏe đầy đủ Phòng CTCT – SV  kính đề nghị Ban Chủ Nhiệm Khoa và các Giáo viên Chủ nhiệm thông báo cho sinh viên đến khám đầy đủ theo lịch đã thông báo.

 Trân trọng thông báo!