Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Quyết định miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020

         Phòng CTCT-SV thông báo quyết định và danh sách sinh viên được xét MGHP HK 192 theo quy định.

 SV xem quyết định và danh sách cụ thể tại đây