Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Quyết định miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019

         Phòng CTCT-SV thông báo quyết định và danh sách SV được miễn, giảm học phí học kỳ 2/2018-2019.

 Sinh viên xem quyết định và danh sách cụ thể tại đây