Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Quyết định gia hạn học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho SV hệ chính quy

         .

Phòng CTCT-SV thông báo quyết định và danh sách gia hạn học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho SV hệ chính quy

Thông tin chi tiết, SV xem tại đây