Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Phòng CTCT - SV nhận đặt lưu niệm chương tốt nghiệp cho SV

         Phòng CTCT - SV nhận đặt lưu niệm chương tốt nghiệp cho SV tốt nghiệp vào tháng 4/2019.

Phòng CTCT - SV nhận đặt lưu niệm chương tốt nghiệp cho SV tốt nghiệp vào tháng 4/2019, cụ thể như sau:

1/ Mẫu hình chữ nhật (có chạm khắc hoa văn):

- Chất liệu nền: Đồng.

- Khung gỗ: MDF.

- Kích thước: 190 mm x 270 mm.

- Số tiền: 380.000 đ/ cái 

 

2/ Mẫu hình tròn (có chạm khắc hoa văn):

- Chất liệu nền: Đồng.

- Khung gỗ: MDF.

- Kích thước: 190 mm x 190 mm.

- Số tiền: 300.000 đ/ cái 

 

SV đăng ký và xem mẫu trực tiếp tại Phòng CTCT - SV (phòng 101 nhà A4).

- Đợt 1: 20/02 - 31/3/2019, SV nhận lưu niệm chương vào ngày lễ tốt nghiệp.

- Đợt 2: 01/4 - 26/4/2019, SV nhận lưu niệm chương sao ngày lễ tốt nghiệp.

 

* Lưu ý: Biên nhận đăng ký hết giá trị sử dụng sau ngày 30/4/2019