Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

P. CTCT - SV nhận làm lưu niệm chương tốt nghiệp cho SV

         .

Phòng CTCT - SV nhận làm lưu niệm chương tốt nghiệp cho SV

Đợt 1: từ ngày 11/9 - 22/10/2018, nhận vào ngày lễ tốt nghiệp (02/11/2018)

Đợt 2: từ ngày 01/11 - 25/11/2018, nhận sau ngày lễ tốt nghiệp

Thông tin chi tiết, SV vui lòng xem  tại đây