Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Lịch sinh hoạt công dân định kỳ đợt 1 năm học 2017-2018

         Theo kế hoạch năm học 2017 - 2018, nhà trường tổ chức cho sinh viên (SV) Sinh hoạt Công dân (SHCD) định kỳ đợt 1 được tổ chức vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần (19/8, 20/8, 26/8, 27/8 và ngày 09/9/2017) Tuần sinh hoạt là bắt buộc đối với tất cả các SV K2015 - K2016, Kiến trúc K2014, 2015, 2016 và Việt – Pháp K2014, 2015, 2016. Sinh viên không tham gia SHCD định kỳ sẽ không được đăng ký môn học HK 2/2017-2018 (học kỳ chính).

SV vui lòng xem thông báo lịch sinh hoạt tại đây