Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

ksk định kỳ cho CBVC trường năm 2016

         Phòng CTCT-SV thông báo đề nghị Ban Chủ Nhiệm các Khoa, các Công Đoàn bộ phận, lập danh sách Thầy, Cô và CBVC có nhu cầu khám sức khỏe thì đăng ký cho đơn vị mình (ký tên vào bảng danh sách) gởi về cho Trạm Y Tế từ ngày 29/08 - 06/09/2016

                                                Kính gửi : -     Ban chủ Nhiệm các Khoa.

   -           Các Công Đoàn bộ phận.

  

Được sự đồng ý của BGH, Phòng CTCT -SV-Trạm Y Tế đã liên hệ với Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM Cơ Sở 2 về khám sức khỏe định kỳ cho CBVC Trường năm 2016. Nay Phòng CTCT-SV thông báo đề nghị Ban Chủ Nhiệm các Khoa, các Công Đoàn bộ phận, lập danh sách Thầy, Cô và CBVC có nhu cầu khám sức khỏe thì đăng ký cho đơn vị mình (ký tên vào bảng danh sách) gởi về cho Trạm Y Tế từ ngày 29/08 - 06/09/2016. Thành phần gồm Cán bộ Biên chế và hợp đồng của Trường. Kính đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi cho các Thầy, Cô và CBVC được biết để đăng ký tham gia trong đợt khám này.

·         Mẫu đăng ký KSK như sau:

                   DANH SÁCH CBVC ĐĂNG KÝ KSK ĐỊNH KỲ NĂM 2016

ĐƠN VỊ:………………..                                               Số điện thoại nội bộ:………….

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CBBC

KÝ TÊN

NAM

NỮ

TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng :   Nam :  ………

                                   Nữ   :  ………                                                         Ngày     tháng       năm 2016

            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                                          Người lập bảng

( Danh sách theo mẫu tự A, B, C, Trạm Y Tế không nhận bản danh sách đăng ký viết tay.)

·         Thời gian khám dự kiến:

- Xét nghiệm máu, khám cận lâm sàng dự kiến vào ngày 20,21,22/09/2016.

- Khám tổng quát tư vấn kết quả, khám phụ khoa cho CB nữ dự kiến ngày 04,05,06/10/2016.

- Buổi sáng: 7h00-11h00; buổi chiều: 13h00-16h00.

·         CBVC nào đã đăng ký khám nhưng không đến khám mà không có lý do chính đáng sẽ bị nhà trường nhắc nhở và tính vào điểm xét thi đua khen thưởng cuối năm.

·         Còn CBVC hợp đồng của các đơn vị trả lương nếu có đăng ký KSK thì lập danh sách theo mẫu các mục khám và thu tiền nộp cho Trạm y tế  theo lịch đã thông báo.

·         Mức giá khám sức khoẻ  như sau :

 

NỘI DUNG

ĐƠN GIÁ DÀNH CHO NAM

ĐƠN GIÁ DÀNH CHO NỮ

1

Khám tổng quát tư vấn

40.000 đ

40.000 đ

 

. Khám Tai-Mũi-Họng

25.000 đ

25.000 đ

 

. Khám Răng-Hàm-Mặt

25.000 đ

25.000 đ

 

. Khám mắt

25.000 đ

25.000 đ

2

Khám phụ khoa

 

60.000 đ

3

 X - Quang

70.000 đ

70.000 đ

4

Siêu âm

 

. Siêu âm bụng Tổng Quát

50.000 đ

50000 đ

 

. Siêu âm nhũ

 

50.000 đ

5

Đo điện tim

35.000 đ

35.000 đ

6

Xét nghiệm

 

.Glucose ( đường huyết )

20.000 đ

20.000 đ

 

. Urea – creatinin ( chức năng thận )

30.000 đ

30.000 đ

 

.Công thức máu

50.000 đ

50.000 đ

 

 

 

 

.Bộ mỡ

100.000 đ

100.000 đ

.Acid Uric ( Gout )

15.000 đ

15.000 đ

.SGOT, SGPT ( chức năng gan )

45.000 đ

45.000 đ

.PSA (  dành cho nam  )

109.000 đ

 

.Pap'smear ( dành cho nữ đã có gia đình )

 

70.000 đ

 

.Soi tươi huyết trắng

 

25.000 đ

7

Kết luận và phân loại sức khỏe

10.000 đ

10.000 đ

TỔNG CỘNG :

649.000 đ / người

745.000 đ / người

     

  Đề nghị các đơn vị nộp danh sách cho Trạm Y Tế đúng ngày đã thông báo, quá thời hạn trên Trạm Y Tế  sẽ ngưng  không nhận vì kinh phí BGH đã duyệt.

             Trân trọng kính chào!

 

                                                                                                               TRƯỞNG PHÒNG CTCT-SV

                                                                                                                                     (đã ký)

 

 

                                                                                                                              Võ Tấn Thông