Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Kết quả Olympic Toàn quốc Sinh viên năm 2016

         Trong tháng 4/2016, sinh viên trường đã tham dự các cuộc thi Olympic Sinh viên toàn quốc Toán học, Cơ học, Vật lý, Hóa học và Festival Kiến trúc.

1. Olympic Toán (ĐH Quy Nhơn- Bình Định): thi từ ngày 10-17/4/2016, gồm 09 SV, thi 02 môn: Đại số và Giải tích

     -Kết quả: 

          Đồng đội: giải III

          Cá nhân: 03 I, 06 II, 01 III

              •Môn Đại số: 03 I, 02 II

             •Môn Giải tích: 04 II, 01 III

         Đoàn dự thi gồm 09 SV đạt 10 giải vì trong đó có 01 SV đạt giải I môn đại số và giải II môn giải tích.

2. Olympic Hóa (ĐH Công nghiệp Hà Nội): thi từ ngày 17-22/4/2016, gồm 17 SV, trong đó 06 SV thi bảng A (chuyên hóa), 11 SV thi bảng B (hóa khối kỹ thuật)

      -Kết quả: 

          Đồng đội: giải II bảng A

          Cá nhân: 02 I, 07 II, 03 III và 03 giải khuyến khích

             •Bảng A: 02 I, 03 II

             •Bảng B: 04 II, 03 III và 03 giải khuyến khích

3. Olympic Vật lý (ĐH Duy Tân – Đà Nẵng): 21-24/4/2016, gồm 07 SV; 03 môn: giải bài tập, trắc nghiệm và thực nghiệm

     -Đồng đội: I

     -Cá nhân: 05 I, 02 khuyến khích

              •05 I (03 giải I trắc nghiệm và 02 giải I thực nghiệm)

              •02 khuyến khích (giải bài tập)

4. Festival Kiến trúc (ĐH Yersin Đà Lạt): thi từ ngày 16-19/4/2016, gồm 25 SV, thi 06 nội dung: triển lãm pano giới thiệu về trường, nhiếp ảnh, ký họa, sắp đặt tái chế, ý tưởng 1 và 2, cảm xúc 

     -Kết quả:

          Đồng đội: 01 II, 02 III

             Giải II phần thi triển lãm pano và thuyết trình về trường, chủ đề “Trường tôi” 

             Giải III phần thi tái chế - sắp đặt, chủ đề “Sức sống mới từ vật liệu tái chế”.

             Giải III phần thi cảm xúc, chủ đề “Văn hóa – con người Đà Lạt, Tây Nguyên”.

         Cá nhân: 01 I, 02 II, 04 III

             01 Giải I, 02 III phần thi ý tưởng 1, chủ đề “Quy hoạch làng hoa Đà Lạt”

             02 Giải II, 02 III phần thi ý tưởng 2, chủ đề “Không gian sinh hoạt văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”

5. Olympic Cơ học (ĐH GTVT HCM): 17/4/2016, gồm 07 môn lý thuyết: cơ học kỹ thuật, chi tiết máy, nguyên lý máy, sức bền vật liệu, cơ kết cấu, thủy lực và cơ học đất; 03 môn cơ học ứng dụng: ƯDTH cơ học kỹ thuật, ƯDTH nguyên lý máy và ƯDTH chi tiết máy.

         - LÝ THUYẾT: 07 môn

               Đồng đội: 01 giải II và 02 giải III

              Cá nhân: 01 giải I, 05 giải II, 17 giải III và 37 giải khuyến khích

        - ỨNG DỤNG TIN HỌC VÀO CƠ HỌC: 03 môn

              Đồng đội: 01 giải II và 02 giải III

              Cá nhân: 05 giải III và 12 giải khuyến khích

       Tổng cộng của 07 môn lý thuyết và 03 môn ƯDTH:

           Giải đồng đội: 02 giải II và 04 giải III

           Cá nhân: 01 giải I, 05 giải II, 22 giải III và 49 giải khuyến khích