Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2020-2021

         Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2020-2021

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015- 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Nhà trường hướng dẫn việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên như sau:

I.       Các đối tượng được miễn học phí:

1.      Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng;

2.      Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;

3.      Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo;

4.      Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo;

5.      Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

II.   Đối tượng được giảm 70% học phí:

6.      Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

III.   Đối tượng được giảm 50% học phí:

7.      Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

  IV. Trình tự, thủ tục và hồ sơ:

1.      Yêu cầu về hồ sơ xét miễn, giảm học phí:

Ø Đối tượng 1: Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng

-         Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu.

-         Bản sao giấy khai sinh.

-       Giấy xác nhận thuộc đối tượng do Phòng lao động thương binh xã hội xác nhận.

-         Bản sao Thẻ thương binh, bệnh binh, nhiễm chất độc hóa học.

Ø Đối tượng 2: Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa

-         Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu.

-         Bản sao giấy khai sinh.

-       Xác nhận của UBND cấp xã về tình trạng mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bản sao giấy chứng tử của cha và mẹ.

-        Bản sao Quyết định về việc Trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Ø Đối tượng 3: Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

-         Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu.

-         Kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã (Mẫu 01 –TT26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012)

-     Bản sao sổ hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo năm 2021.

Ø Đối tượng 4: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

-         Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu.

-         Bản sao giấy khai sinh

-     Bản sao sổ hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo năm 2021.

Ø Đối tượng 5: Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn

-         Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu.

-         Bản sao giấy khai sinh

-         Bản sao sổ hộ khẩu

Ø Đối tượng 6: Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

-         Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu.

-         Bản sao giấy khai sinh

-         Bản sao sổ hộ khẩu

Ø Đối tượng 7: Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

-            Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu.

-         Bản sao giấy khai sinh

-         Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha/mẹ

-         Bản sao quyết định hưởng trợ cấp TNLĐ hàng tháng của Giám đốc BHXH Tỉnh, Thành phố hoặc bản sao thẻ chứng nhận trợ cấp tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp.

 

·        Lưu ý

1.      Mẫu đơn xin miễn giảm học phí, SV tải trên web Phòng CTCT-SV: www.ctct.hcmut.edu.vn/văn bản - biểu mẫu/biểu mẫu/mẫu đơn MGHP theo NĐ 86.

2.      Các giấy tờ bản sao phải công chứng có thời gian không quá 6 tháng.

3.      Những sinh viên thuộc diện 1, 2, 5 và 6, 7 (Mục I, II, III ở trên) không phải nộp lại hồ sơ (trừ các sinh viên bị tạm dừng phải làm lại hồ sơ).

4.      Những sinh viên thuộc diện 3, 4 (Mục I ở trên) nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo theo từng học kỳ. Khi bổ sung, SV vui lòng nộp kèm mẫu đơn MGHP (không cần chữ ký xác nhận của BCN Khoa/TT).

5.      Thời gian SV bị kỷ luật tạm dừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung thì sẽ không được cấp bù tiền miễn, giảm học phí (theo điểm c, khoản 1, điều 5 của thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH).

6.      Thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 09 về miễn giảm học phí, kể từ học kỳ 1 năm học 2017-2018 sinh viên chỉ được miễn giảm học phí đối với các môn học đăng ký học lần 1 trong học kỳ chính theo chương trình đào tạo, các môn học lại hoặc học bổ sung sẽ không được miễn giảm học phí.

     V.  Thời gian nộp hồ sơ

SV nộp hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng CTCT-SV:

-         Cơ sở Lý Thường Kiệt: P.101 nhà A4

-         Cơ sở Dĩ An: Khu hành chính – Cơ sở Dĩ An

 

Thời hạn: đến 15h00 ngày 19/03/2021 (thứ Sáu).

Trân trọng thông báo./.