Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Giới thiệu tài năng - năng khiếu trẻ tham gia Quỹ bảo trợ tài năng trẻ thành phố 2020

         Giới thiệu tài năng - năng khiếu trẻ tham gia Quỹ bảo trợ tài năng trẻ thành phố 2020

Nhằm kịp thời phát hiện, hỗ trợ và tuyên dương, nuôi dưỡng các tài năng trẻ phát triển, Văn phòng Đoàn TN – Hội SV thân gửi các bạn Sinh viên Thông báo số 01-TB/QBT.TNT ngày 11/9/2020 của Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ Tp.HCM về việc Tuyên truyền và giới thiệu tài năng – năng khiếu trẻ tham gia Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ thành phố năm 2020, cụ thể như sau:

Đối tượng: là những tài năng trẻ được thẩm định thuộc 05 lĩnh vực: Học tập, Giảng dạy, Văn hóa nghệ thuật, Thể dục – Thể thao và Khoa học Kỹ thuật.

Tiêu chuẩn đề nghị bảo trợ(nội dung cụ thể trong Thông báo xem tại đây)

Hồ sơ đề nghị bảo trợ:

   + Phiếu đề nghị bảo trợ (mẫu đính kèm tại đây);

   + Bản photo giấy CMND hoặc thẻ sinh viên, bản photo hộ khẩu (không cần công chứng);

   + Bản photo các quyết định, giấy tờ, bằng khen, hình ảnh, sản phẩm minh họa về thành tích của cá nhân (không cần công chứng).

Thời hạn nhận hồ sơ: hết ngày 12/10/2020 gửi về VP Đoàn TN – Hội SV (P.114 B1, cơ sở 1)