Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Gia hạn Thông báo dự tuyển học bổng của Hiêp Hội Christina Noble Children’s Foundation (CNCF)

         Gia hạn Thông báo dự tuyển học bổng của Hiêp Hội Christina Noble Children’s Foundation (CNCF)

Căn cứ Biên bản thỏa thuận hợp tác của Trường Đại học Bách Khoa và Hiêp Hội Christina Noble Children’s Foundation (CNCF) về triển khai chương trình học bổng Khuyến học dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng có ý chí vươn lên trong học tập. Phòng CTCT-SV thông báo chương trình học bổng cụ thể như sau:

1.   Số lượng học bổng: 30 suất.

2.   Đối tượng nhận học bổng:

-         Sinh viên năm nhất (đối với các ngành có chương trình đào tạo 4 năm) hoặc năm 2 (đối với các ngành có chương trình đào tạo 5 năm);

-         Hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc hộ nghèo, hộ cận nghèo;

-         Điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2018-2019 từ 6.5 trở lên.

3.   Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

-         Đơn xin học bổng (theo mẫu);

-         Giấy xác nhận đang là sinh viên của trường (SV đăng ký trên myBk)

-         Bảng điểm chi tiết học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 (do Phòng Đào tạo cấp);

-         Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, giấy xác nhận gia đình khó khăn hoặc những giấy tờ minh chứng khác chứng minh gia đình đang gặp khó khăn, không đủ khả năng trang trải học tập;

-         Biên lai học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 hoặc giấy xác nhận đã nộp học phí học kỳ 181 đã đóng (do Phòng Kế hoạch Tài chính cấp).

-         Các giấy tờ ưu tiên khác.

Sinh viên vui lòng để tất cả giấy tờ trong túi đựng hồ sơ (bằng giấy), điền đầy đủ thông tin bên ngoài (Họ tên, MSSV, số điện thoại, email, tên học bổng sinh viên đăng ký tham gia).

Lưu ý:

Sinh viên được xét cấp học bổng sẽ nộp bảng điểm trung bình năm học 2018-2019, biên lai đóng học phí học kỳ 182 và cập nhật hoàn cảnh gia đình và giải trình kinh phí học bổng được dùng vào những việc gì vào tháng 8/2019 cho Phòng CTCT-SV để Phòng tổng hợp gửi đơn vị tài trợ xét cấp học bổng cho các năm tiếp theo.

4.   Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Sinh viên nộp hồ sơ về P.CTCT-SV (101 nhà A4 hoặc 108 nhà H1) trước 16h00 ngày 28/02/2019 (thứ Năm)