Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Gia hạn thời gian nộp học bổng Sacramento NH 2018-2019

         Gia hạn thời gian nộp học bổng Sacramento NH 2018-2019

Do yêu cầu của đơn vị tài trợ, Phòng CTCT-SV gia hạn thời gian nộp hồ sơ học bổng Sacramento NH 2018-2019: SV chuẩn bị hồ sơ như thông báo trước đây và nộp về P.CTCT-SV (101A4 hoặc 108H1) trước 16/11/2018.

Trân trọng thông báo.