Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Gia hạn thẻ BHYT - BHTN cho sinh viên đóng 6 tháng - năm 2019

         Theo công văn số 299/ĐHBK-CTCT-SV ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Phòng CTCT - SV về việc Thu bảo hiểm năm 2019 cho sinh viên các khóa,

 

 

 

 

nay Phòng CTCT – SV thông báo thời gian nộp tiền gia hạn thẻ BHYT - BHTN cho những sinh viên đã đóng BHYT + BHTN 6 tháng nhưng chưa tốt nghiệp và những sinh viên chưa đóng bảo hiểm năm 2019 như sau: 

1.  Đối tượng:

Sinh viên ngoại trú tất cả các khóa chưa tham gia Bảo hiểm trong năm 2019 và sinh viên đã đóng bảo hiểm 06 tháng nhưng chưa tốt nghiệp (trừ Sinh viên nội trú KTX Đại học Quốc Gia thì tham gia bảo hiểm tại KTX ĐHQG).

-      Riêng đối với sinh viên khóa 2018 thì KHÔNG đóng tiền BHTN nữa.

2.   Mức đóng :

-        Bảo Hiểm Y tế (BHYT) :         281.610 đ (thẻ có giá trị từ 01/07/2019 đến 31/12/2019)

-        Bảo Hiểm Tai Nạn  (BHTN) :    15.000 đ (thẻ có giá trị từ 01/07/2019 đến 31/12/2019)

3.  Thời gian thanh toán tiền : đăng ký và thanh toán tiền trong khoảng thời gian từ 8h:00 ngày 23/05/2019 đến 16h:00 ngày 29/05/2019.

Sinh viên lưu ý: để tránh tình trạng chậm trễ việc gia hạn và phát hành thẻ bảo hiểm, đề nghị sinh viên thanh toán tiền đúng hạn vì dữ liệu để làm thẻ bảo hiểm được chốt ngay sau khi hết thời gian đăng ký và thanh toán tiền.

4.  Hướng dẫn đăng ký bệnh viện và thông tin thẻ bảo hiểm:

-        Tất cả sinh viên chưa thanh toán tiền trong các đợt trước đó phải đăng ký lại theo đúng số tiền đợt này (kể cả đã hoàn tất đăng ký thông tin và chọn loại bảo hiểm trong các đợt trước - đã hiển thị trong BKPay nhưng chưa thanh toán).

-          Sinh viên đăng nhập ứng dụng MyBK sau đó chọn mục “đăng ký bảo hiểm y tế” (mục số 23) - điền các thông tin để làm thẻ bảo hiểm, chọn mức BHYT, BHTN của đợt này – không chọn nhầm số tiền của các đợt khác. Sau khi xác nhận thông tin đăng ký mục thanh toán sẽ được cập nhật trong BKPay.

-          Sau đó thanh toán tiền bảo hiểm trong ứng dụng BKPay – lưu ý ngày thanh toán phải trước 16h:00 ngày 29/05/2019.

5.   Về việc trả thẻ bảo hiểm: kể từ năm 2019 trở đi, cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội sẽ không in thẻ cho những người đóng tiền gia hạn thẻ BHYT nhưng không thay đổi nội dung in trên thẻ, mà chỉ gia hạn trên hệ thống dữ liệu, vì vậy sinh viên luu ý bảo quản và giữ gìn thẻ BHYT để tiện việc sử dụng sau này.

 

*  Lưu ý:

Sinh viên không tham gia BHYT sẽ tạm dừng học 01 học kỳ kế tiếp (theo Quyết định số 2116/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 22/08/2016 của Hiệu trưởng ban hành qui định y tế học đường.)

Mọi thắc mắc liên quan về BHYT sinh viên liên hệ trực tiếp tại Trạm Y tế trường nhà B7 hoặc phòng Y tế CS2 - 209H1.

Phòng CTCT-SV kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên tham gia bảo hiểm đầy đủ.

Trân trọng kính chào.