Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Danh sách SV K2016, SV TT. ĐT BDCN K2017, SV Kiến trúc K2015, SV PFIEV K2015 không tham gia SHCD cuối khóa năm học 2019 - 2020

         .

Qua các buổi tổ chức sinh hoạt công dân (SHCD) cuối khóa năm học 2019 - 2020 vào ngày 14/9, 28/9, 12/10/2019 tại hội trường A5, A4, B4, sau thời gian cập nhật điểm danh sai sót cho SV tính đến ngày 20/12/2019, Phòng CTCT – SV thống kê có 154 SV K2016, SV TT. ĐT BDCN K2017, SV Kiến trúc K2015, SV PFIEV K2015 không tham gia SHCD cuối khóa. Báo cáo

Theo quyết định số 1381/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 06/10/2016 về việc ban hành Quy định SV tham gia SHCD và hoạt động ngoại khóa cho SV hệ chính quy trường, các SV có tên trong danh sách sẽ bị trừ 25 điểm ở mục 2: ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế, quy định của nhà trường và xem như chưa hoàn tất thủ tục tốt nghiệp.


Danh sách cụ thể, SV xem tại đây.