Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Danh sách SV K2015, PFIEV K2014, BDCN K2016 không tham gia SHCD cuối khóa năm học 2018 - 2019

         .

Qua các buổi tổ chức SHCD cuối khóa vào ngày 15/9, 29/9, 13/10/2018 tại hội trường A5, A4, B4, GĐ B2A, GĐ B2B, sau thời gian cập nhật điểm danh sai sót cho SV tính đến ngày 21/12/2018, Phòng CTCT – SV thống  kê số SV không tham gia SHCD cuối khóa là 107 SV K2015, PFIEV K2014, BDCN K2016. Nội dung báo cáo 

Theo quyết định số 1381/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 06/10/2016 về việc ban hành Quy định SV tham gia SHCD và hoạt động ngoại khóa cho SV hệ chính quy trường, các SV có tên trong danh sách sẽ bị trừ 25 điểm ở mục 2: ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế, quy định của nhà trường và xem như chưa hoàn tất thủ tục tốt nghiệp.

Danh sách cụ thể, SV xem tại đây