Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Chi bộ Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên kết nạp Đảng viên

         Được sự cho phép của Đảng bộ trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM, sáng 13/12/2019, chi bộ Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Trần Thị Phượng Hằng (Trạm Y tế). Hiện nay, tổng số đảng viên của chi bộ Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên là 12 đảng viên bao gồm 09 đảng viên chính thức và 03 đảng viên dự bị.

Trải qua thời gian dài phấn đấu, với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, quần chúng Trần Thị Phượng Hằng đã khẳng định sự trưởng thành về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, cùng với lối sống lành mạnh, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xứng đáng được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quần chúng Trần Thị Phượng Hằng đọc đơn xin vào Đảng, tuyên thệ trong lễ kết nạp Đảng viên

Trong không khí trang nghiêm, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, quần chúng Trần Thị Phượng Hằng đã đọc lời tuyên thệ, nguyện tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường ngày càng vững mạnh.

Đ/c Võ Tấn Thông phát biểu giao nhiệm vụ cho đ/c Trần Thị Phượng Hẳng

Phát biểu và giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, đ/c Võ Tấn Thông – Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên nhấn mạnh: Đảng viên mới phải nghiêm túc chấp hành Điều lệ Đảng, tiếp tục rèn luyện, học tập, tu dưỡng, phát huy tốt hơn nữa năng lực bản thân, tiên phong gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác.

Đ/c Trần Thị Phượng Hằng chụp hình lưu niệm với các Đảng viên trong Chi bộ Phòng CTCT - SV, Chi đoàn cán bộ Phòng Ban

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ để đ/c Trần Thị Phượng Hằng tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức đúng kỳ hạn.

P. CTCT - SV