Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Biên bản tổng hợp ý kiến buổi gặp gỡ SV K2016 cơ sở Dĩ An - Bình Dương

         Phòng CTCT-SV kính chuyển đến Thầy cô và SV biên bản tổng hợp ý kiến buổi gặp gỡ SV K2016 cơ sở Dĩ An - Bình Dương năm học 2016-2017. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào đề nghị SV vui lòng liên hệ P.CTCT-SV hoặc email về địa chỉ: ctctsv@hcmut.edu.vn để được giải đáp.

Nội dung chi tiết SV vui lòng xem tại đây.