Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Bế giảng khóa đào tạo “Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”

         Sáng 18/5, tại phòng 311 A4, trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG – HCM đã trao giấy chứng nhận cho 34 học viên là giảng viên của trường, các trường Đại học, doanh nghiệp đã tham gia khóa đào tạo “Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”.

Theo PGS. TS. Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa thì đây là lần thứ 6 nhà trường tổ chức khóa đào tạo “Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo” dành cho giảng viên của trường với mục đích tạo nguồn giảng viên phục vụ cho việc đưa môn học Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo vào giảng dạy tại trường, góp phần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của thế hệ sinh viên trong tương lai.

Học viên tham gia khóa đào tạo “Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”

Nhà trường cũng đưa nội dung “Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo” vào chương trình học cho học viên cao học nhằm giúp học viên tiếp cận với cuộc sống thực tế, xu thế phát triển của các ngành nghề trong kỷ nguyên IoT (Internet of Thing) và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là những kiến thức bổ ích cho các học viên nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ và quản lý phù hợp với xu thế toàn cầu hóa hiện nay.

PGS. TS. Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng trao giấy chứng nhận cho các học viên 

tham gia khóa đào tạo “Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”

Trong thời gian từ ngày 07 – 18/5/2018, các học viên tham gia khóa đào tạo “Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo” đã được cung cấp nhiều kiến thức bổ ích về công cụ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; các phương pháp giảng dạy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong nhà trường. Sau khóa học các học viên sẽ có 03 tháng để tham gia vào chương trình huấn luyện các Startup đang ươm tạo tại Trung tâm, các chương trình hỗ trợ như “Hạt giống khởi nghiệp”, “Phiên chợ khởi nghiệp”…

P. CTCT - SV