Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Bản tổng hợp câu trả lời của các đơn vị trường từ Hội nghị SV cấp khoa 2016-2017

         Sau Hội nghị SV cấp Khoa, Phòng CTCT-SV đã tổng hợp được 58 câu hỏi và thắc mắc của sinh viên liên quan đến các hoạt động của nhà trường. Phòng CTCT-SV đã chuyển cho các đơn vị liên quan giải quyết và trả lời.

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây.