Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

[GẤP] Thông báo dự tuyển học bổng công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam

         Thông báo dự tuyển học bổng công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam

Căn cứ công văn số 2292/ĐHQG-CTSV ngày 30/11/2018 của Ban Công tác SV Đại học Quốc Gia Tp.HCM về Chương trình học bổng của Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam năm 2018, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình học bổng như sau:

1. Số suất: 04 suất

2. Giá trị học bổng: 10.000.000 đồng/ suất

3. Đối tượng nhận học bổng:

-       Điểm trung bình năm học 2017 – 2018 từ 7.5 trở lên;

-       Có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của chính quyền địa phương);

-       Chưa nhận học bổng nào trong năm học 2018-2019.

4. Hồ sơ học bổng:

-       Bảng thông tin cá nhân, có dán hình theo mẫu;

-       Bảng điểm năm học 2017 – 2018 (bản chính);

-       Giấy xác nhận hộ nghèo hoặc gia đình khó khăn ( xác nhận của chính quyền địa phương).

5. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

SV nộp hồ sơ về Phòng CTCT-SV (101 nhà A4 hoặc 108 nhà H1) trước 15h30 ngày 04/12/2018 (thứ Ba).