Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

CÔNG TÁC YTẾ

Thông báo gia hạn thẻ BHYT – BHTN sinh viên năm 2018

Theo công văn số 190/ĐHBK-CTCT-SV ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Phòng CTCT - SV về việc Thu bảo hiểm năm 2018, nay Phòng CTCT – SV thông báo thời gian nộp tiền gia hạn thẻ BHYT - BHTN cho những sinh viên đã đóng BHYT + BHTN 6 tháng nhưng chưa tốt nghiệp và những sinh viên chưa đóng bảo hiểm năm 2018 từ ngày 30/05/2018 đến hết ngày 03/06/2018.

Xem tiếp...