Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Tư Vấn Tâm lý

Hoạt động phòng tư vấn Tâm Lý SV tại Trạm Y Tế năm 2019

Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu và thực hiện theo công văn số 24/ĐHBK-CTCT-SV ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Phòng CTCT – SV về việc hoạt động phòng tư vấn tại Trạm Y Tế năm 2019. Nay Phòng CTCT- SV mời chuyên viên Tâm lý của Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Ước Mơ Xanh về tư vấn cho Sinh viên và Cán bộ Viên chức Trường tại cơ sở 1 và cơ sở 2:

Xem tiếp...