Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Trợ cấp xã hội

Quyết định trợ cấp xã hội HK 2/2017-2018

Phòng CTCT-SV thông báo quyết định và danh sách sinh viên được nhận trợ cấp xã hội HK 2/2017-2018.

Xem tiếp...

Thông báo nộp hồ sơ trợ cấp xã hội học kỳ 2/2017-2018

P.CTCT-SV thông báo về việc nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội (TCXH) của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Xem tiếp...

Thông báo nộp hồ sơ xét trợ cấp xã hội SV học kỳ 1/2017-2018

P.CTCT-SV thông báo về việc nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội (TCXH) của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Xem tiếp...

Danh mục các vùng được nhận Trợ cấp xã hội

Các xã là vùng cao được công nhận tại các quyết định sau của Ủy ban Dân tộc được tổng hợp dùng để xét cho sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội:

Xem tiếp...