Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Tin tức-sự kiện

Trường Đại học Bách Khoa đạt giấy chứng nhận ISO 9001:2008

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TPHCM đạt chứng nhận ISO 9001:2008 của Viện tiêu chuẩn Anh trong lĩnh vực đào tạo và quản lý

Xem tiếp...