Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông Báo Thường Niên

Thông báo chương trình sĩ quan dự bị năm 2016

Theo yêu cầu và chỉ đạo của Vụ Giáo dục Quốc Phòng, trường ĐH Bách Khoa thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo sĩ quan dự bị năm 2016

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển chương trình đào tạo sĩ quan dự bị năm 2016

Thực hiện Quyết định số 1821/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật năm 2016. Căn cứ vào nhu cầu đào tạo sỹ quan dự bị của Bộ Quốc phòng, Phòng CTCT-SV thông báo kế hoạch tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học tại trường (theo ngành học và chỉ tiêu).

Xem tiếp...